Kinesisk HistoriefortællingInitiators

Vibeke Børdahl
Text

Jette Ross
(1936-2001)
Photos

Jens-Christian
Sørensen

Design


Vibeke Børdahl


Foto Per E.Børdahl

Mag.art. i sinologi fra Københavns Universitet 1972. Adjunkt/lektor ved Østasiatisk Institut, Aarhus Universitet fra 1972-82. Kandidatstipendiat 1974-76. Førstelektor ved Østasiatisk Institut, Universitetet i Oslo 1982-86. Forsker ved Norges Allmenvitenskapelige Forskningsråd, Statens Humanistiske Forskningsråd, Carlbergfondet, m fl 1987-2000. Ph.D. 1991 på afhandlingen Along the Broad Road of Realism—Qin Zhaoyang’s World of Fiction. Dr. Phil. 1996 på afhandlingen The Oral Tradition of Yangzhou Storytelling, Curzon Press. Seneste udgivelser: Børdahl, red.: The Eternal Storyteller—Oral Literature in Modern China, Curzon Press 1999. Børdahl & Ross: Chinese Storytellers—Life and Art in the Yangzhou Tradition, Cheng & Tsui, 2002. Leder af projektet Large-scale Registration of Chinese Storytelling, videofotografering af fire mestres fulde repertoirer indenfor Yangzhou historiefortælling. Seniorforsker ved Nordisk Institut for Asienforskning fra 1999. Fra 2004 forsker ved Norges Forskningsråd under Program for Kulturforskning 2003-07.