Kinesisk Historiefortælling

Om kinesisk historiefortælling

  1. Introduktion
  2. Mundtlig og skriftlig litteratur
  3. En tusindårig tradition
  4. Mestre og disciple
  5. Historiefortællerhuset og publikum
  6. Fortællingens elementer
  7. Saga og episode


Forside <<<