Chinese Storytelling Research Database 

   

 

 

 

  

 

  

 

Performances by

Hui Zhaolong   惠兆籠

Yue xia chuan dao - 月下傳刀
Swordplay under the Moon
Audio cassette (Vibeke Børdahl)
Performance in Daguangming shuchang, Yangzhou : 10-10-1992Qiao yu Zhou Tong - 巧遇周侗
Meeting Zhou Tong by Chance
Audio cassette (Vibeke Børdahl)
Daguangming shuchang, Yangzhou : 10-10-1992Wu Song da hu - 武松打虎
Wu Song fights the tiger
Audio Tape (Vibeke Børdahl)
Yangzhou Teachers College, Yangzhou : 9-5-2000Qiao yu Zhou Tong - 巧遇周侗
Meeting Zhou Tong by chance
Audio Tape (Vibeke Børdahl)
Daguangming shuchang, Yangzhou : 16-5-2000Chen Yi guo Jiang - 陳毅過江
Chen Yi crosses the Yangzi River
Audio Tape (Hui Zhaolong)
Yangzhou : 5-1996