Chinese Storytelling Research Database 

   

 

 

 

  

 

  

 

Performances by

Deng Shaonan   鄧少南

Jiulongshan - 九龍山
Nine Dragon mountain
Audio Tape (Vibeke Børdahl)
Daguangming shuchang, Yangzhou : 2-5-1989
A full performance in the storytellers house Daguangming shuchang, Yangzhou