Kinesisk HistoriefortællingInitiators

Vibeke Børdahl
Text

Jette Ross
(1936-2001)
Photos

Jens-Christian
Sørensen

DesignVekselspillet mellem mundtlige og skriftlige traditioner i den folkelige kultur

Projektleder Vibeke Børdahl

Kinas mundtlige traditioner studeres med henblik på vekselspillet mellem den skrevne litteratur og den mundtlige historiefortælling. Begreberne mundtlighed og skriftlighed undersøges i deres specifikke kulturelle kontekst. Dette synes at være en forudsætning for en forståelse af de specielle strukturelle kendetegn og livsbetingelser for de mundtlige kunstarter. Historiefortælling har i Kina overlevet som mundtlig traderet kunst gennem mere end tusind år helt til moderne tid. Denne endnu levende sproglige kunst repræsenterer derfor et unikt forskningsfelt for studier af mundtlige traditioner.

Projektet er baseret på feltarbejde udført blandt vor tids historiefortællere, som er aktive i området omkring Yangzi flodens nedre løb. Studiet er særlig koncentreret om de mundtlige traditioner omkring temaet ”Marsk og Mose”, Shuihu, såvel som mundtlig-relaterede skrifter og skriftlige tekster omkring dette tema.

Projektets resultater offentliggøres som monografier, artikler i videnskabelige tidskrifter, internationalt og i Norden, og radio og TV programmer. Målgruppen er det internationale akademiske milieu, men projektet søges også formidlet til et bredere publikum.

Se Publikationer