Kinesisk HistoriefortællingInitiators

Vibeke Børdahl
Text

Jette Ross
(1936-2001)
Photos

Jens-Christian
Sørensen

Design


Registrering af kinesisk historiefortælling

Video-registrering af kinesisk historiefortælling: Fire mesterfortællere fra Yangzhou—komplette repertoirer

Large-scale Registration of Chinese Storytelling

Projektleder Vibeke Børdahl

Historiefortællere:
Dai Buzhang
Fei Li
Gao Zaihua
Ren Dekun

Leder for historiefortællerne: Fei Li
Fotografer: Li Xin og Chen Wei

On-line katalog

Projektets formål er at bevare den levende historiefortælling fra Yangzhou på en sådan måde at traditionen kan studeres og opleves af senere generationer. Med årtusindskiftet er vi vidner til afslutningen på en epoke: Vor tids historiefortællere af den ældre generation blev uddannet under de traditionelle vilkår og efter metoden ’mundtlig overlevering og undervisning fra hjertet’, kouchuan xin shou, men disse mestre er nu pensionerede og højt oppe i alderen. Af mange grunde, deriblandt den politiske udvikling fra 1960erne til 1980erne, findes der kun få unge arvtagere, og den gamle strenge undervisning og livsform er ikke længere i samsvar med det moderne samfund.

Hvis vi ønsker at bevare nogle af fortællernes repertoirer i deres fulde form, således som de sædvanligvis blev fortalt i fortællerhusene og tehusene, da er vi i den tolvte time! En håndfuld af de gamle mestre er stadig aktive og istand til at fortælle deres lange sagaer i daglige opførelser gennem flere måneder. Med dette projekt bliver de fulde repertoirer fra fire fremtrædende mestre i Yangzhou historiefortælling optaget på video og transformeret til VCD formatet.

Projektet blev startet i efteråret 2001 sammen med de kinesiske historiefortællere. Fra foråret 2002 til efteråret 2003 er ialt 360 timers historiefortælling videofotograferet i daglige sessioner. Udfra videobåndene er der fabrikeret 4 sæt af VCDer, som doneres til forskningsbiblioteker i Asien, Europa og Amerika.